youtube

Частоты спутниковых грузинских каналов со спутника Turksat 42

Частоты спутниковых грузинских каналов со спутника Turksat 42

  • Georgia 1 TV - 12601 V 2960-5/6
  • Adjara - 12630 V 3740 5/6
  • Imedi - 12609 V 3700 5/6
  • Maestro - 12592 V 2220 5/6
  • Rustavi 2 - 12596 V 3700 5/6